Blagovica
grad
13.stoletje
Lukovica,Blagovica
izginuli objekt

Grad Blagovica (Glogowiez) so od leta 1273 upravljali blagoviški vitezi ministeriali oglejskih patriarhov. Leta 1353 je omenjen Nikel von Glogowitz, leta 1357 patriarhov vazal Nikolaj de Glogwitz. Grad je kot stolp omenjen leta 1369, ko ga je Janez Newenhaus prodal Iwanusu iz Ribnika. Z dedovanjem je prešel v posest Auerspergov, ki pa so ga leta 1414 zastavili Gallenbergom z Ostrega vrha. Pred 1451 so ga imeli Wernburgi, nato od leta 1451 celjski fevdnik Peter Obračan, leta 1506 pa je Erazem p1. Obračan zastavil gospoščino Blagovica svojemu svaku Leonardu pl. Raumschusslu. Leta 1658 je Blagovico kupil Matej pl. Schweiger, 1810 pa je Blagovico kupil brdski graščak dr. Janez Burger. Leta 1471 so grad oblegali Turki vendar brez uspeha, porušil pa ga je potres leta 1511.

Kronologija