Belnek
grad
14.stoletje
Moravče,Drtija
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Grad Belnek (Wildeneck) ga v virih zasledimo prvič leta 1390. Prvotno grajsko poslopje so zgradili vitezi Lilienbergi z Limbarske gore, leta 1449 ga je grof Friderik II. Celjski podaril svojemu vazlu vitezu Erazmu Laaserju, sicer sorodniku Limbarskih, leta 1512 pa ga je prevzel Jurij Laaser iz Loža. Do sredine 17. stoletja, ko so prvotno poslopje temeljito predelali, se je zvrstilo več lastnikov, med njimi od leta 1573 Pavel Scheyr, nato ga je leta 1580 priženil Leopold Raumschussl s Šeneka v Polzeli, leta 1635 so ga oplenili uporni kmetje. Sredi 18. stoletja je bil lastnik baron Karel Jožef Valvasor. Leta 1763 je grad na dražbi kupil grof Karel Gotfried Lichten­berg, za njim pa se zopet zvrstilo več lastnikov, dokler ga ni leta 1901 kupil baron Franc Minutillo. Zadnja lastnica je bila njegova hčerka Elizabeta Daublebsky-Eichheim. Julija 1944 pa so Belnek, požgali partizani, da se v njem ne bi vgnezdila nemška posadka. Zdaj na njegovem mestu stoji hiša.

Kronologija