Begunje
dvorec
15.stoletje
Radovljica,Begunje na Gorenjskem
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Begunje (Katzenstein) naj bi bil omenjen že leta 1333, vendar naletimo na prvo večjo omembo v listinah šele leta 1428. Leta 1439 ga je razdejal celjski vojskovodja Jan Vitovec, nato pa ga je novi fevdnik Jurij Ochsell obnovil. Leta 1448 je dvor kupil Gašper Hawsenpeckh, deset let pozneje ga je cesar Friderik III. podelil v fevd Erazmu Steinerju, kmalu nato pa zopet Gašperju Hawsenpeckhu. Ta ga je leta 1472 prodal, leta 1514 pa ga je v deželnoknežji fevd prejel vitez Jurij Katzianer in ga leta 1537 prezidal v dvorec Vigaun. Begunjski grad je bil zbirališče protestantov, zato je leta 1601 protireformacijska komisija uničila luteransko kapelo v njem. V lasti grofov Katzianarjev je bila do leta 1763, ko je Begunje kupil grof Franc Adam Lamberg. V 19. stoletju je Begunje imela rodbina Jerman, po letu 1875 je bila v dvorcu ženska kaznilnica, med drugo svetovno vojno gestapovski zapori, od leta 1953 pa je v njem psihiatrična bolnišnica.

Kronologija