Ajmanov grad
dvorec
17.stoletje
Škofja Loka,Sv.Duh
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Loški glavar Franc Matija pl. Lampfritzheimb je leta 1679 pozidal dvorec Ehrenau, ki je po posestniku v 18. stoletju, dr. Jožefu Antonu Heimannu, dobil ime ''Ajmanov grad''. Po letu 1693 so bili graščaki gospodje Dienzli.Leta 1803 ga je na dražbi kupil Jožef Dietrich, leta 1847 pa priženil Danijel Detela, ki ga je le­ta 1852 prodal Ehrenau vitezu Jakobu Wolfu, a ga je že čez šest let kupil nazaj. Kasneje so bili med lastniki krajši čas tudi Zanettiji in p1. Flachenfeldi, nato vitez Oton Detela, po letu 1918 pa ga je podedovala njegova hči Marija Guzelj. Zadnji lastnik pred drugo svetovno vojno je bil Ljubljančan dr. Jernej Demgar. Ajmanov grad je med drugo svetovno vojno poškodoval požar, pred desetletji pa je bil temeljito prenovljen. Leta 1961 so se vanj preselile loške uršulinke.

Kronologija