Žužemberk
grad
13.stoletje
Novo mesto,Žužemberk
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Žužemberk (Seisenberg) je pozidal goriški vazal Oton s Šumberka pred letom 1246. Vitez Oton je bil poročen s hčerko Henrika iz Pazina in tako je Žužemberk prešel v roke gospodov iz Pazina, upravljali pa so ga njihovi ministeriali oz. gradiščani. Okoli leta 1324 ga je upravljal goriški fevdnik Herbert Auersperg, leta 1374 pa so ga podedovali Habsburžani, ki so ga dajali v najem ali zakup raznim plemiškim rodbinam, dokler niso leta 1456 izumrli, so ga posedovali celjski grofje. Gospodje Auerspergi so ga imeli v najemu od leta 1469. Po izumrtju žužemberške veje Auerspergov je posest prešla na njihove sorodnike s Turjaka, v posesti grofov Auerspergov je ostal do konca druge svetovne vojne. Grad je bil naseljen do leta 1890, v njem so bili sodnija in drugi uradi. Grad je prizadel požar leta 1591, leta 1635 so ga napadli uporni kmetje, a mu niso mogli do živega.

Kronologija