Zavrh
gradič
17.stoletje
Grosuplje,Spodnja Slivnica (Gradišče)
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Lambergi z Boštanja so v začetku 17. stoletja postavili lovski gradič Zavrh (Saverch), ki pa so ga grofje Ursini-Blagaj v naslednjem stoletju spremenili v boštanjsko grajsko pristavo in ga uporabljali tudi kot lovski gradič. Do leta 1942 je bil lastnik baron Ludvik Lazzarini, nato italijanska družba Emona, po vojni pa je nacionaliziran postal del državnega posestva Boštanj. Spomladi leta 1944 so Zavrh požgali domobranci.

Kronologija