Zapuže
graščina
16.stoletje
Trebnje,Mirna,Zapuže
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Erhard Peltzhofer je leta 1578 pozidal graščino Zapuže (Sehneekenbilchel). Morda je tam stal dvor, ki ga je leta 1436 dobil v celjski fevd Jurij Minndorfer. Sto let pozneje so jo imeli Peltzhoferjevi sorodniki Kačiči in pl. Semeniči. Leta 1761 je Ana Mari­ja Bosizio (roj. Semenič) prodala graščino Janezu Juriju Dagelliju, že leto pozneje pa jo je pridobil grof Alojz Adolf Auersperg. Leta 1889 jo je kupil Franc Pevič iz Pulja, leta 1911 pa je Zapuže podedoval Klement Belovsky.

Kronologija