Vrhovo II.
dvorec
16.stoletje
Šentjernej,Orehovica
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Lastnik vrhovške gospoščine v 16. stoletju baron Ivan Wernegkh je le­ta 1533 pozidal dvorec Vrhovo (Freihof). Med kasnejšimi lastniki je bil sorodnik Wernegkhov baron Vid Jakob Taufferer omenjen leta 1699 in Volf Sigmund pl. Diennersberg po letu 1709, leta 1730 je dobil Vrhovo za doto hrvaški podban Adam Nikolaj Ilijašič, leta 1773 je gospoščino kupil grof Leopold Hohenwart, za njim so bili graščaki Leopold pl. Herberstein, leta 1310 Diettrich in Sigmund Jugovic, leta 1854 je Vrhovo podedovala Justina Marija Schwinger, leta 1869 pa ga je kupil ljubljanski pivovarnar Janez Kosler. Po njegovi smrti sta Vrhovo podedovali njegovi hčerki Marija Ana Hollegha in Helena Schoppl pl. Sonnwalden, pred drugo svetovno vojno je bil dvorec v posesti rodbine Rudež in sorodnikov Schopplov, zdaj pa so v njem stanovanja.

Kronologija