Vrhovo I.
stolp
14.stoletje
Šentjernej,Dolenji Suhadol
izginuli objekt

Stolp Vrhovo (Freihofer thurn) je bil pozidan v 14. stoletju, upravljali pa so ga vitezi Freychowerji, nato pa ga je 1511. leta porušil katastrofalni potres. Zadnje ostanke stolpa je še pred drugo svetovno vojno odstranil graščak z Gracarjevega turna dr. Anton Schoppl-Sonnwalden.

Kronologija