Vrh
gradič
17.stoletje
Šentjernej,Škocjan
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Gradič Vrh (Auenthal) je pred letom 1667 pozidal Wolfgang Blande, v začetku 18. stoletja pa so ga posedovali p1. Semeniči. Katarina pl. Semenič je po letu 1724 prodala Vrh Francu Ksavru Aparniku, sredi 18. stoletja ga je imel Jošt Sigmund pl. Sallenstein, leta 1768 ga je kupil duhovnik Mihael Sekovšek, ]eta 1771 Janez Anton Bosizio, leta 1797 Adam Ulepič, leta 1853 Nikolai Karojlovič pl. Brondolov, leta 1854 Marija Pavič pl. Pfauenthal, leta 1863 so ga podedovali grofje Aleksander, Alfonz in Herman Auersperg, leta 1873 ga je podedovala Katarina Kerin, ki je leta 1875 posestvo prepustila Antonu Teršinarju, ta pa Josipini Stare. Leta 1919 je Vrh kupil Alojz Pungaršič in ga leta 1928 prodal Ja­nezu Ruparju.

Kronologija