Volavče
dvorec
17.stoletje
Šentjernej,Gorenje Mokro Polje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Franc pl. Sigersdorf je sredi 17. stoletja iz nekdanje prežeške pristave sezidal dvorec Volavče (Wollautsehe), ki je kmalu menjal številne lastnike. Med njimi so bili Franc Ludvik pl. Buseth pred letom 1684, od leta 1695 Janez Andrej p1. Semenič, leta 1702 ga je kupil Ferdinand Feliks pl. Jurič, leto pozneje Janez Lovrenc pl. Wernegkh, leta 1711 ga je priženil Volf Sigmund pl. Diennersberg, leta 1753 pa kupil grof Maksimilijan Rudolf Kajetan Paradeiser. Po njegovi smrti ga je dedovala vdova baronica Frančiška Ksaverija Egkh, leta 1761 ga je kupil kupil baron Avguštin Zois, leta 1781 grofici Marija Jožefa in Marija Terezija Paradeiser, leta 1800 pa Franc Jelovšek pl. Fichtenau. Leta 1876 je Volavče kupila Julijana Rudež z Gracarjevega turna, leta 1913 pa Ivan Kuralt iz Semiča.

Kronologija