Višnja Gora II.
dvorec
18.stoletje
Ivančna Gorica,Višnja Gora
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grofje Auerspergi so leta 1778, ljudsko izročilo pravi, da iz razvalin starega gradu, pod grajskim gričem v Višnji Gori pozidali dvorec Weichselberg, ki so mu ljud­je nadeli ime Turjaški grad. Zdaj je v stavbi dekliški vzgojni zavod.

Kronologija