Višnja Gora I.
grad
11.stoletje
Ivančna Gorica,Višnja Gora
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Gospodje Višnjegorski, veja znamenite rodbine savinjskih grofov Breže-Selških, so verjetno že konec 11. stoletja pozidali grad Višnjo Goro (Weichselburg). Grad so upravljali grofovi vitezi. Višnjo goro so dedovali grofje Andechsi, za njimi vojvode Babenberžani in Spanheimi, v drugi polovici 13. stoletja pa je pripadel goriškim grofom. Grad so takrat upravljali gradiščani, večinoma iz rodu Auerspergov ali njihovih stranskih vej. Najimenitnejši iz prvotne rodbine je grof Albert Višnjegorski, med drugim udeleženec tretje križarske vojne, ki je pred letom 1200 s svojimi četami prik1jučil ozemlje današnje Bele krajine deželi Kranjski. Grad je bil nato od srede 14. stoletja v habsburških rokah, pred letom 1386 so ga pridobili grofje Celjski, ki so ga to leto prodali Ortenburžanom. Po letu 1456 je Višnja Gora prešla k Habsburžanom, ki so jo zastavljali različnim plemiškim rodbinam. Stari grad je propadel v 18. stoletju.

Kronologija