Vina Gorica
gradič
17.stoletje
Trebnje,Vina Gorica
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Gradič Vina Gorica (Weinbiichel) je pred letom 1689 pozidal grof Janez Henrik Wazenberg iz prvotnega dvora, last krških škofov. Škof Janez Jakob je leta 1610 dal gospoščino v fevd Martinu Bertoldu Schwabu pl. Lichtenbergu, ki ga je trinajst let pozneje prodal Sigmundu pl. Apfaltrerju, ta pa še isto leto baronu Adamu Valvasorju. Med poznejšimi lastniki so bili Janez Sigmund pl. Semenič, baron Jurij Andrej Apfaltrer jo je imel do leta 1714, nato pa grofje Auerspergi. Leta 1764 je grof Alojz Adolf Auersperg zamenjal Vino Gorico z Jožefom Ernestom pl. Scarlichijem za nekaj posestev v Mengšu, osemnajst let pozneje je gradič pridobila Marija Ana Bardarini. Leta 1799 so gradič s poroko pridobili Fedrani pl. Fodransbergi iz Malega Hudega pri Stični, nato pa ga je leta 1839 podedovala Amalija Schaffer. Med letoma 1883 in 1912 je bila lastnik Vina Gorice Marija Podobnik, pred drugo svetovno vojno pa družina Topolovšek. Zdaj so v njej stanovanja.

Kronologija