Turnek
grad
13.stoletje
Ig,Pungart nad Igom
izginuli objekt

Grad Turnek (Thurnegg) so v 12. stoletju pozidali vitezi Iggerji, ministeriali koroških vojvod Spanheimov. Leta 1251 je v zgodovinski listini omen jen vitez Martin, leta 1274 pa Markvard. Grad je nato prešel v roke ortenburskih grofov, po dedni pogodbi so ga okoli leta 1420 prevzeli grofje Celjski, po smrti Ulrika Celjskega pa je postal deželnoknežji fevd. Med kastelani na Turneku so po ižanskih vitezih omenjeni Herdeggi, Harrerji in Leymtaschi. Grad je pogorel sredi 15. stoletja in ga niso več obnavljali.

Kronologija