Turn v Mokronogu
stolp
13.stoletje
Trebnje,Mokronog
ohranjen objekt

Strelov stolp omenjen že leta 1280 kot turris Nazzenvoz so ga kot upravni dvor mokronoške gospoščine že zgodaj pozidali krški škofje. Pozneje v 17. stoletju je iz krškega dvora s posestvom nastala gospoščinica Turn. Do leta 1647 je bila last Ferdinanda Schwaba pl. Lichtenberga (> Švabov dvorec<), v drugi polovici 17. stoletja pa jo je od mokronoškega graščaka Ernesta pl. Schernburga kupil grof Janez Matija Strassoldo. Nato so se kot lastniki zvrstili še pl. Hof­ferji in od leta 1699 baron Janez Adam Gall, leta 1822 pa je bilo imetje Turn priključeno mokronoškemu gospostvu.

Kronologija