Turn pri Gabrovki
dvorec
16.stoletje
Litija,Moravče pri Gabrovki,Gabrska Gora
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Turn (Turn Gallenstein) je sredi 16. stoletja pozidal Jošt Jakob pl. Gallenberg. Grofje Gallenbergi so ga leta 1747 prodali baronu Michelangelu Zoisu, leta 1850 pa ga je kupil grof Karel Maria Filip Pace-Friedensberg. Pred drugo svetovno vojno je bila graščakinja Marina Porca iz Italije, po vojni pa je prazna stavba propadala, zato so jo porušili.

Kronologija