Turjak II.
grad
13.stoletje
Velike Lašče,Turjak
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Turjak je bil sezidan sredi 13. stoletja. Auerspergi so grad predelovali v skladu s svojimi potrebami in času primerno Grad so sredi 16. stoletja na novo obzidali in obodno zidovje okrepili z dvema okroglima stolpoma. Grad je bil leta 1943 poškodovan, ko so partizani napadli belogardistično formacijo Krim, ki se je zatekla v grad. Požgani Turjak so pričeli obnavljati leta 1962.

Kronologija