Turjak I. - stari grad
grad
12.stoletje
Velike Lašče,Turjak
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Vitezi Auerspergi, kasnejši grofje in knezi, so verjetno ze konec 11. stoletja pozidali stari grad Turjak (Auersperg). Stolpasti grad je bil prvotno bivališče nemških fevdalcev Auerspergov, ki so izumrli sredi 13. stoletja in so jih nasledili njihovi služnostniki (ministeriali), ko so prevzeli njihovo posest in rodbinsko ime. Grad je razpadel v 15. stoletju, vendar so Auerspergi že dve stoletji prej bivali v novem gradu nad njim. Prvič so Turjačani omenjeni v zgodovinskih virih leta 1162 (vitez Engelberus de Vrsberch), turjaški grad leta 1220 (castrum Owersperch), oba gradova pa še kasneje, leta 1318.

Kronologija