Šuta
gradič
16.stoletje
Novo mesto,Šmarjeta,Strelac
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Gradič Šuta (Schutt) je kot freisinški dvor omenjen leta 1406 (hof an der Schut). Leta 1392 ga je imel v fevdu Jakob Šutenski (von der Schut). Sredi 15. stoletja točneje leta 1456 ga je kot freisinški vazal imel Jakob Gumpler s Kompolja pri Blagovici, nato sredi 16. stoletja Viljem Villanders z Otočca, pred letom 1565 pa Erazem Frigkch. Leta 1565 je bil lastnik baron Janez Lenkovič, v prvi polovici 17. stoletja Gregor Matesič s Starega gradu, od leta 1635 Ivan pl. Jurič s Struge, leta 1679 ga je kupil Andrej Vihtelič, nato leta 1683 ljubljanski lekarnar Janez Jurij Tosch, leta 1696 pa Franc Albreht pl. Seethal s Starega gradu, ki ga je še isto leto prodal baronu Ferdinandu Mordachsu. Leta 1714 ga je kupil Volf Ko­nrad pl. Breckerfeld, sredi 18. stoletja sta ga imela Wolf Zupančič in Janez Weiss, leta 1804 sta ga kupila Jožef in Janez Kokeil (Kokalj), leta 1807 Janez Klemen, leta 1865 Ignac Bogataj (Wogathay).

Kronologija