Šumberk
grad
12.stoletje
Trebnje,Sela pri Šumberku
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Šumberk (Schonberg) naj bi najverjetneje pozidal že pred letom 1106 rod grofice Heme Breže-Selške, kasneje pa naj bi ga imeli v lasti verjetno tudi Ortenburžani,tudi Albert Višnjegorski in za njim Andeški,kasneje pa tudi grofje Goriški. Leta 1374 pa naj bi postal deželnoknežji fevd. Rod Šumberških naj bi na gradu gospodoval do leta 1443 ko je njihov rod izumrl, posest pa dedovala Engelhard in Volker s Turjaka. Gospodje Turjaški so imeli posestvo do konca 2.svetovne vojne,sam grad pa je prej razpadel.

Kronologija