Štrlek
grad
13.stoletje
Novo mesto,Brezovica,Šmarješke toplice
razvalina

Grad Štrlek (Stralekk) sta v prvi polovici 13. stoletja proti volji freisinškega škofa sezidala viteza Rudolf in Friderik s Slepčjeka pri Mokronogu, upravljali pa so ga vitezi Stralekaerji. Grad je prvič omenjen leta 1247 kot Stralek. Takrat se je koroški vojvoda Ulrik odpovedal fevdni pravici do gradu, da ga je lahko freisinški škof Konrad podelil v fevd bratoma Rudolfu in Frideriku s Slepčjeka. V začetku 14. stoletja točneje leta 1306, se ga je polastil čreteški vitez Bertold Reutenberg. Leta 1318 je krški škof podelil Štrlek v fevd Ortolfu, Grifonu, Hermanu in Fritzu Čreteškim. Grad so konec 15. stoletja opustili.

Kronologija