Štatenberk
grad
12.stoletje
Trebnje,Trebelno,Podturn
skromna razvalina

Grad Štatenberk (Stettenberk) je bil verjetno pozidan že v 12. stoletju, ki so ga upravljali freisinški ministeriali gospodje Stettenbergi. Leta 1201 je omenjen vitez Friderik, grad pa šele 1250 kot Stettenberg, ko je bila njegova lastnica Gerbirga Stettenberg, žena Henrika Svibenskega. Sredi 13. stoletja je grad postal posest Svibenskih. Konec 13. stoletja je Štatenberk pripadel grofom Ortenburškim, potem ko je zadnji vitez Štatenberški leta 1291 padel v vojni med vojvodom Albertom in Štajerci. Pred letom 1386 so ga imeli celjski grofje, a so ga odstopili Ortenburžanom. Leta 1418 so ga po dedni pogodbi z ortenburškimi zopet dobili Celjani in ga izročili deželnim knezom, Habs­buržanom. Grad je razpadel v začetku 17. stoletja, če že ne prej.

Kronologija