Škrljevo
grad
12.stoletje
Trebnje,Šentrupert,Škrljevo
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Škrljevo (Grailach) je bil fevd krške škofije do sredine 17. stoletja. Kot stolpasti dvor so ga dali pozidati verjetno že krški škofje. Leta 1163 srečamo v zgodovinski listini prvega škrljevskega viteza Majnharda (Megnardus de Crilog). Rodbina vitezov Škrijevskih je upravljala grad in gospoščino do začetka 16. stoletja, vendar v imenu gospodov Auerspergov, katerim je krški škof po letu 1460 podelil Škrljevo v fevd. Prvotni stolpasti grad (dvor) je Osterman Turjaški (Awrsperger) verjetno še pred letom 1500 prezidal v pravi grad. Za Auerspergi je imel gospoščino pred letom 1585 Janez Baltazar pl. Wernekgh, konec 18. stoletja je bil last Jakoba Schullerja, v letu 1834 pa ga je kupil Karel Vasič, oskrbnik na Turjaku. Njegovi dediči so ga leta 1885 prodali Mariji Podobnik in v lasti te rodbine je bilo Škrljevo do konca druge svetovne vojne. Po vojni so bila v njem stanovanja.

Kronologija