Šentjurjeva gora
grad
14.stoletje
Litija,Moravče pri Gabrovki,Gabrska Gora
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Šentjurjeva gora (St. Iorgenberg) so pozidali gospodje Galli pl. Gallensteini verjetno v začetku 14. stoletja, grad je prvič posredno omenjen leta 1341 (domini Gall de Gallenstein). Do leta 1630 so bili lastniki gradu baroni Gallensteini, nato je Erenrajh Gall gospoščino zamenjal z Danijelom Mavričem za dvorec Mossberg (Zablate), vendar so Gallensteini Šentjurjevo goro kmalu dobili nazaj.

Kronologija