Studenec
dvor
14.stoletje
Ig
izginuli objekt

Leta 1349 je Niklaus Hagkh prodal dvor Studenec (hof zu Prunn) Hermanu pl. Ainodtu iz Soteske. Dvor je omenjen še leta 1383 in leta 1665 v zapuščinskem inventarju grofa Janeza Andreja Auersperga.

Kronologija