Struga
grad
16.stoletje
Novo mesto,Gumberk
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Prvotni dvor je omenjen leta 1447 in 1449,ko ga je imel v fevdu Nikolaj Ringhut. Karel pl. Jurič, zakupnik gradu Mehovo, je najkasneje do leta 1596 prezidal prvotni dvor v grad Struga (Strugg). Baroni Juriči so ga imeli do leta 1822, ko ga je na dražbi kupil vitez Jožef Jelovšek pl. Fichtenau. Pred drugo svetovno vojno je bila graščakinja Antonija Fichtenau roj. Hutter, po njej pa sta stavbo in posestvo imela kmetijska zadruga Krka in provinciat sester Naše Gospe (Notre Dame). Danes so v gradu stanovanja

Kronologija