Stražberk
grad
13.stoletje
Krmelj,Stražberk
delni sledovi

Grad Stražberk (Strassberg) so kot krški fevdniki upravljali vitezi Stražberški. Leta 1228 so omenjeni bratje Oton, Isenricus in Henrik de Strazberch, grad pa leta 1254 (castro nostro in Strazperch). Stražberški so bili ministeriali gospodov s Planine pri Sevnici, v drugi polovici 13. stoletja so ga dedovali Scharffenbergi s Svibnega in ga po dolgoletnih prepirih vrnili krškemu škofu. Leta 1286 je omenjen krški vazal Wilhelm von Strazperch iz rodbine Svibenskih, leta 1307 Viljem in Perchtold Stražberška ter njun stric Rudolf Svibenski, leta 1324 svibenski vitez Ulrik, leta 1338 oglejski vazal Vosalco de Strazperch, leta 1345 Hans, leta 1389 Ulrik, leta 1396 pa Peterlens von Strazzperg. Grad je zadnjič omenjen v 15. stoletju, ko je bil opuščen.

Kronologija