Stari grad
grad
12.stoletje
Novo mesto,Zagrad
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Stari grad (Altenburg) je prvič omenjen šele leta 1300 in 1350 kot vest Altenburch in je bil sprva posest hrvaških plemičev Baboničev, od sredine 14. stoletja naprej pa ortenburška, celjska in deželnoknežja posest. Baboniči so verjetno že v začetku 12. stoletja stoletja pozidali mogočen stolp,ki so ga skozi stoletja širili. Leta 1528 so ga brezuspešno oblegali Turki, leta 1778 je bil grad delno poškodovan med požarom, med drugo svetovno vojno so grad požgali partizani. Sedanji lastnik gradu je tovarna zdravil Krka. Gospoščino so sprva upravljali baboniški ministeriali vitezi Starograjski, od leta 1350 pa so Stari grad upravljali ortenburški kastelani, ki so se imenovali po Starem gradu. Leta 1418 so vse ortenburške posesti dedovali grofje Celjski, na gradu pa so bili celjski kastelani. Leta 1447 grad kupil Altenburg. Ta rod je imel gospoščino do leta 1617, ko so izumrli, grad pa je podedoval Jurij p1. Hohenwart. Stari grad je zatem hitro menjal lastnike.

Kronologija