Staje
dvorec
14.stoletje
Ig, Staje
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Plemiči Perensteini so sredi 14. stoletja sezidali stolpast dvor Staje oz. Goričica (Perenstein). Leta 1357 in 1383 je v zgodovinskem viru omenjen polovičen dvorec v Stajah (einen halben hof zu Stay), ki ga je takrat dobil turjaški vazal Perchne z Iga. V 15. in 16. stoletju so bili lastniki gospodje Galli pl. Gallensteini, leta 1626 pa je Bernard Leon Gall prodal dvor Marku Antonu Kunstlju pl. Baumgartnu. Leta 1666 je Staje kupil Kunstljev tast Erazem p1. Engelshaus, kasnejši lastniki Auerspergi pa so posestvo po prvi svetovni vojni prodali rodbini Palme.

Kronologija