Soteska II.
dvorec
17.stoletje
Novo mesto,Soteska
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Gospodje Širski so sredi 15. stoletja sezidali stolpast dvor, ki ga je kranjski deželni upravitelj grof Georg Sigmund Gallenberg med 1664. in 1670. letom podrl in pozidal mogočen dvorec Soteska (Ainodt). Leta 1733 je Sotesko kupil grof Dizma Auersperg, leta 1743 grof Franc Karel Lichtenberg, leta 1793 pa knez Viljem Auersperg. Turjačani so Sotesko obdržali do konca druge svetovne vojne. V dvorcu je bil tudi sedež gospoščinskega oskrbnika ter gozdnega upravitelja. Med drugo svetovno vojno so dvorec požgali partizani.

Kronologija