Soteska I.
grad
12.stoletje
Novo mesto,Soteska
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Stara Soteska (Alt Ainodt) je bil domovanje gospodov Soteških. V virih nastopa grad dokaj pozno, šele leta 1311 (der taeber mit der vest zer Ainoede), vendar njegov nastanek lahko postavimo morda že v konec 12. stoletja. Leta 1441 je Sotesko z ženitvijo pridobil vitez Gašper Širski, leta 1454 so si Sotesko delili Margareta pl. Scheyer, Gregor Gumpler s Kompolja pri Blagovici in Janez pl. Benewind, vendar si je Jurij pl. Scheyer leta 1488 pridobil vse deleže. Felicita p1. Scheyer je gospoščino leta 1628 prinesla kot doto grofu Janezu Adamu p1. Gallenbergu. Staro Sotesko je leta 1440 med vojno s Habsburžani razdejal celjski vojskovodja Jan Vitovec.

Kronologija