Smuk
dvorec
16.stoletje
Semič,Vrtača pri Semiču
razvalina

Dvorec Smuk (Smuckh) je od pl. Semeničev konec 16. stoletja kupil grof Henrik Paradeiser, leta 1629 pa ga je pridobil baron Janez Jurij Lichtenberg. Leta 1846 je prišel v posest deželnega svetnika Martina Kuralta, med letoma 1888 in 1890 pa sta Smuk od njegovih dedičev postopoma kupila Karel in Franc Kavšek in ga leta 1899 prodala Tomažu Radlu z Dunaja. Pred drugo svetovno vojno so bili lastniki posestva Hutarji iz Sadinje vasi.

Kronologija