Slepčjek
grad
13.stoletje
Trebnje,Mokronog,Križni vrh
izginuli objekt

Grad Slepčjek oz. Slepšek (Plintenbach) je bil freisinški fevd grofov Višnjegorskih in pozneje grofov Andeških. Upravljali so ga njihovi oz. freisinški ministeriali vitezi s Slepčjeka, konec 13. stoletja pa so na njem občasno živeli tudi posamezniki iz rodu Čreteških. Viteza Rudolf in Friderik s Slepčjeka sta sredi 13. stoletja proti volji freisinškega škofa pozidala grad Štrlek (Straleck) pri Šmarjeških Toplicah. Leta 1502 sta grad imela Jurij Mordachs in Luka Hussinger, leta 1634 je bil dvor last Jurija Novaka, leta 1643 pa je Jurij Erazem pl. Scheyer prodal dvor Jakobu Zupančiču. Dvor je nazadnje omenjen v drugi polovici 18. stoletja, ko ga je Janez Anton Bosizio prodal Hanžeju Metelku.

Kronologija