Sicherstein
grad
12.stoletje
Šentjernej,Apnenik (Gradec)
delni sledovi

Grad Sicherstein so v prvi polovici 12. stoletja pozidali spariheimski ministeriali, vitezi Sichersteinski, nato pa ga je imela rodbinska veja gospodov iz Kostanjevice, ki se je imenovala po njem, le ti kot fevdniki koroških vojvod in od leta 1335 deželnih knezov. Grad srečamo v zgodovinskih virih šele leta 1374, 1377 in 1391 kot veste Sicherstain, leta 1450 pa kot haws. Vitezi so izumrli konec 14. stoletja, leta 1407 pa je celjski grof Herman II. podaril gospoščino in grad novoustanovljenemu kartuzijanskemu samostanu v Pleterjah.

Kronologija