Ruperčvrh
dvorec
17.stoletje
Novo mesto,Stranska vas
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Ruperčvrh (Ruprechtshof) je leta 1641 pričel zidati grof Janez Ernest Paradeiser z Mehovega, dokončal pa ga je njegov brat Jurij Sigmund leta 1657. S poroko si je Ruperčvrh po letu 1675 pridobil baron Janez Gotfried Egkh, leta 1726 pa je bila gospoščina prisojena kostanjeviškemu samostanu. Leta 1825 je gospoščino z dvorcem na dražbi kupil baron Anton Schweiger pl. Lerchenfeld in jo petindvajset let kasneje skupaj z Mehovim in Čretežom prodal Juliju pl. Valmagoniju. Gospoščina je kmalu šla iz rok v roke. Leta 1919 jo je kupila Josipina Stare in v lasti rodbine Stare-Fabjančič je bila do konca druge svetovne vojne. Leta 1942 so dvorec požgali partizani.

Kronologija