Rožnik
dvor
17.stoletje
Ribnica
izginuli objekt

Dvor Rožnik (Rosenbrunn) je bil v 17. stoletju last karlovškega stotnika Hansa Poscha, pred letom 1686 baronov Wernegkhov, nato barona Janeza Krstnika Wizensteina, leta 1753 pa je grof Gvidon Cobenzl posestvo združil z Ribnico.

Kronologija