Rožek
grad
13.stoletje
Podturn pri Dolenjskih Toplicah
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Spanheimski ministeriali vitezi Rožeški so v začetku 13. stoletja sezidali grad Rožek (Roseckh), ki je v zgodovinskih listinah omenjen leta 1249 kot Reizekke. Leta 1274 srečamo viteza Ulrika de Rosegkh, leta 1369 pa Majnharda. Grad je konec 13. stoletja prevzela veja Auerspergov iz Gradaca, goriških fevdnikov, ki se je večkrat imenovala po Rožeku. V 16. stoletju so grad posedovali Blaž Gregorovič okoli leta 1525, gospodje Strasserji, nato Eva Pairsdorfer od leta 1578 in sredi 17. stoletja barona Jurij in Volf Konrad Jankovič. Leta 1681 je Rožek kupil grof Janez Friderik Gallenberg, leta 1733 ga je pridobil grof Franc Karel Lichtenberg, končno pa ga je leta 1793 kupil knez Viljem Auersperg. Dokončno je grad razpadel v 19. stoletju.

Kronologija