Ribnica
grad
12.stoletje
Ribnica
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad je prvič omenjen leta 1263 kot castrum Reiuenz. Grad in gospoščino so upravljali turjaški ministeriali, nato ortenburški kastelani in oskrbniki, ki so se tudi imenovali po gradu, po letu 1418 kastelani celjskih grofov, med letoma 1456 in 1619 pa je Ribnica bila deželnoknežja last. Med lastniki so bili tudi pl. Laaserji iz Loža, grad naj bi jim leta 1227 prodali Auerspergi, na tem območju so imeli posest tudi svobodni gospodje Žovneški. Habsburžani so dajali Ribnico v zakup raznim fevdalnim rodbinam. Po letu 1701 so grad imeli grofje Cobenzli, od leta 1810 pa meščanska rodbina Rudež. V lasti Rudežev je grad ostal do konca druge svetovne vojne. Do leta 1848 so bili v gradu prostori okrajnega sodišča, leta 1941 je bil v njem pehotni polk stare jugoslovanske vojske, po kapitulaciji Italije do velike nemške ofenzive v začetku novembra 1943 pa partizanska bolnišnica. Turki so okoli gradu divjali vsaj desetkrat, vendar gradu niso mogli zavzeti.

Kronologija