Rakovnik
grad
12.stoletje
Trebnje,Rakovnik pri Šentrupertu
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Že v 12. stoletju je stal grad Rakovnik (Kroissenbaeh), ki so ga upravljali vitezi Rakovniški. Nato so grad imeli baroni Auerspergi, konec 16. stoletja pl. Apfaltrerji, nato pa pl. Gusiči od leta 1614 in Tadjoloviči. Leta 1665 je gospoščino kupil grof Maksimilijan Valerij Barbo-Wachsenstein. V lasti grofov Barbo je bil Rakovnik do druge svetovne vojne, ko so ga leta 1943 požgali partizani.

Kronologija