Raka II.
dvorec
15.stoletje
Škocjan, Raka
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Leta 1444 so v Raki omenjeni trije dvorci, eden pa naj bi bil prednik še ohranjenega.Gospostvo Raka je bilo od leta 1525 v rokah pl.Wernegkhov in so ga posedovali do leta 1610. Kasneje pa se je na dvorcu zamenjalo veliko lastnikov različnih rodbin. Med 2.svetovnovojno je bila v dvorcu nemška vojaška postojanka. Leta 1948 so se v dvorcu naselile pregnane usmiljenke,ki so ga ok.leta 1998 zapustile. Zadnja leta dvorec propada.

Kronologija