Raka I.
grad
12.stoletje
Škocjan, Raka
izginuli objekt

Grad Raka (Arch) je v zgodovinskih listinah posredno omenjen že leta 1161, izrecno pa leta 1279 kot castrum Arch. Najkasneje v drugi polovici 12. stoletja so ga pozidali grofje iz Bogna, nato so ga dedovali grofje Andeški, za njimi so ga imeli vojvodje Spanheimi. Vitezi Archerji so od leta 1248 upravljali grad do konca 15. stoletja, ko so izumrli. Leta 1501 je Leonhard Herič s Kompolja pri Blagovici, sorodnik Archerjev, prodal Rako vitezu Juriju Scheyru iz Soteske, leta 1515 pa so uporni kmetje grad požgali. Leta 1525 je nadvojvoda Karel podelil Rako s posestvom v fevd Janezu Baltazarju pl. Wernegkhu, v začetku 17. stoletja pa je bil solastnik Janez Ruess pl. Ruessenstein. Kasneje pa še več drugih.

Kronologija