Radeljca
grad
16.stoletje
Škocjan,Bučka,Dolenje Radulje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Plemiči Sauraui so konec 16. stoletja zgradili grad Ra­deljco (Radelstein). Do leta 1609 je bil solastnik Viljem pl. Gall, od leta 1610 je grad imel Martin Bertold pl. Schwab, že naslednje leto jo je kupil Volf Andrej pl. Wernegkh, nato je bil za­stavni lastnik Janez pl. Raab, pred letom 1668 je bil lastnik baron Janez Danijel Khey­sell, za njim baronica Marija Doroteja Wernegkh, nato kostanjeviški samostan, od katerega ga je leta 1728 kupil baron Anton Jožef Jurič. Leta 1827 je grad kupil Janez Pavič pl. Pfauental in jo leta 1848 prodal svoji ženi Mariji Auersperg. Grofje Auerspergi so grad leta 1870 dali na dražbo, naslednje leto ga je grofica Terezija Auersperg odstopila grofici Valeski Barbo-Wachsenstein. Leta 1898 je Radeljco kupil ljubljanski trgovec Karel Kavšek, leta 1906 je gospoščina z razpadajočim poslopjem prešla v kmečke roke. Med vojno so Radeljco požgali partizani, po njej pa so jo deloma obnovili.

Kronologija