Pusti Gradac
grad
16.stoletje
Črnomelj,Dragatuš,Pusti Gradac
izginuli objekt

Pusti gradac (Oedengratz) je bil pozidan v 16. stoletju. Med lastniki so bili stotnik haramij Gašper Križanič do leta 1597, v prvi polovici 17. stoletja grofica Barbara Kacijanar, nato Matej Plasman od leta 1635 in baron Karel Vajkard Burgstall, ki je gospoščino v drugi polovici 17. stoletja združil s Krupo. Nato so gospoščino z grajskim poslopjem imeli baron Janez Mihael Androka, grof Franc Bernard Lamberg od leta 1722, Peter Pavel Bonazzi od leta 1735 in od leta 1772 do 1904 baroni Apfaltrer. Verjetno so grad že konec 18. stoletja opustili in je pričel propadati.

Kronologija