Pungrt
gradič
17.stoletje
Semič,Vrtača pri Semiču
izginuli objekt

Dvorec Pungrt (Sternisenhoff) last grofov Lichtenbergov so ga pozidali sredi 17. stoletja. Stavba je verjetno že v začetku 19. stoletja prešla v meščanske roke, od leta 1899 je bila last Matije Ogulina. Pred drugo svetovno vojno so bila v njem stanovanja, leta 1943 pa so ga požgali partizani. Na njegovem mestu pa sedaj stoji tovarna kondenzatorjev Iskra.

Kronologija