Pungart
dvor
14.stoletje
Šentjernej,Dolenja Brezovica
izginuli objekt

Dvor Pungart (Pawn­gartten) je leta 1370 avstrijski vojvoda Albreht dal v fevd Hansu Awerspergu. Zatem je Pungart bil svobodniško posestvo, katerega je od Hansa Rožiča kupil Janez Adam pl. Gallenberg in ga leta 1650 prodal stotniku Mihaelu Gregoriču.

Kronologija