Prežek II.
dvorec
17.stoletje
Šentjernej,Cerov Log (Gorjanci)
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Predhodnika dvorca Prežek je verjetno že konec 15. stoletja iz prvotnega dvora pozidal Andrej pl. Auersperg, njegov naslednik Sigmund Turjaški pa je po letu 1547 gospoščino prodal Sigersdorfom. Od leta 1615 je imel Prežek v fevdu Ivan Franc pl. Jurič, nato pa baron Janez Krstnik Moscon. Na graščini so se zvrstili številni lastniki. V drugi polovici 19. stoletja ga je kupil Franc Anton pl. Langer. V posesti te rodbine je bil dvorec do konca druge svetovne vojne. Leta 1942 so Italijani raznesli grajski inventar, nato pa so Prežek požgali partizani, da se v njem ne bi vgnezdila italijanska posadka. Po vojni je bila stavba obnovljena, v njej so bila stanovanja, zdaj pa zapuščena nezadržno propada.

Kronologija