Praproče
dvorec
16.stoletje
Grosuplje,Spodnje Blato
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

V 14. stoletju je stal stolpast dvor (Prapretschhoff), ki so ga kasnejši gospodarji v 16. stoletju predelali v manjši gradič, v 18. pa v dvorec Praproče (Lichtenberg). Leta 1333 je omenjen Reinprecht von Praprotschach, ki je dvor podaril stiškemu samostanu, nato pa so bili lastniki p1. Laaserji in Erazem pl. Darmberg od leta 1560, leta 1636 so si gospoščino delile sestre Margareta pl. Oberburg, Elizabeta pl. Raunach in Magdalena pl. Aichelburg, leta 1682 srečamo kot graščaka Leonharda Merheriča-Fabijaniča, leta 1689 pa je Praproče kupil Eberhard Vajkard pl. Buseth. Od leta 1742, ko je dvorec kupil grof Franc Karel Lichtenberg, do leta 1886 pa so bile Praproče v posesti Lichtenbergov. Leta 1889 ga je kupil Janez Adamič. Potres leta 1895 je močno poškodoval Praproče, leta 1941 pa so se v poslopje vselili Italijani. V stavbi so danes stanovanja. V njej je urejena tudi muzejska soba pisatelja Louisa Adamiča.

Kronologija