Ponikve
dvor
13.stoletje
Velike Lašče,Dobrepolje,Ponikve
izginuli objekt

Leta 1220 sta omenjena gospoda (dominus) Meinhalmus in Hartmannus de Ponikel. Majnhalm (omenjen še leta 1241) je bil sin Herranda Auersperga, začetnika stranske turjaške veje in bodočega ministerialnega turjaškega rodu, sedež pa je imel na dvoru v Ponikvi pri Velikih Laščah.

Kronologija