Poljane II.
gradič
19.stoletje
Kočevje,Predgrad
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grofje Auerspergi so v začetku 19. stoletja iz grajskih razvalin prezidali staro pristavo v gradič Poljane.Med drugo svetovno vojno so ga po¾gali partizani, nato so ga obnovili.

Kronologija